Catshuis: the day after.

Het Catshuisoverleg is geklapt. De economie is in crisis. De gedoogconstructie ligt in duigen. En verkiezingen zijn in aantocht. In dit dramatische decor moet overeenstemming bereikt worden over hervormingen op zowat alle terreinen. Dat geldt natuurlijk ook voor ontwikkelingssamenwerking. Lees verder

Moreel laakbaar en politiek onverdedigbaar

Als we de berichten die uit het Catshuis sijpelen moeten geloven dan houden de onderhandelaars het voor mogelijk nog eens één miljard te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. In de reacties op dit bericht vechten verontwaardiging en ongeloof om voorrang. De consequentie dat de zwakste schouders relatief de zwaarste lasten moeten dragen wekt verontwaardiging. De gedachte dat uitgerekend het CDA zou overwegen hiermee in te stemmen wekt ongeloof. Een dergelijke bezuiniging zou naar ons oordeel moreel laakbaar en politiek onverdedigbaar zijn. Lees verder