Jan Gruiters is sinds 2000 algemeen directeur van PAX. Hij studeerde informatica en volgde een postacademische opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap. Voorheen werkte hij bij Pax Christi, het Komitee Kruisraketten Nee en de Raad van Kerken in Nederland. Voor de laatste organisatie organiseerde hij in Nederland de eerste oecumenische Kerkendagen.

Hij was o.a. hij lid van de commissie van onafhankelijke deskundigen die de evaluatie van de ISAF-missie in Uruzgan begeleidde. Hij is o.a. lid van de stuurgroep Kennisplatform Veiligheid en Rechtsorde van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij publiceert regelmatig over vredesvraagstukken en internationale samenwerking.

Jan Gruiters is auteur van het boek Nooit meer oorlog. Winnende missie of verloren visioen? (Valkhof Pers). Het boek verscheen als het Thijmessay 2012.

untitled